Back-Trở về

XUẤT QUÂN

Sáng tác: Phạm DuyNgày bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai-nghiêm theo tiếng súng đi tung-hoành.
Quân Việt-Nam đi hồn non nước xây thành.
Đi là đi chiến đấu
Đi là đi chiến thắng
Đi là mang mối thù thiên thu.
Đi là đi chiến đấu
Đi là đi chiến thắng
Bước lên đây người Việt Nam. (HẾT ở đây)

Kèn vang theo tiếng chân đang rồn rập xa xa
Tiếng gào thiết-tha.
Ngàn lời chính khí đưa
Ầm ầm tiếng thét hòa
Rầm rầm tiếng súng sa trường xa.
Hồn say khi máu xương rơi tràn đầy, ngập biên khu
Oán thù khắp nơi.
Từng bụi lốc cuốn rơi
Từng giọt máu sáng ngời
Một đường kiếm thép oai hùng đưa.

(trở lại từ đầu, đến 'Người Việt Nam'.)


 
Nghe nhạc trên YouTube


Trung tâm Asia

 

Posted on: July 29, 2020