Back-Trở về


 

XIN ĐỜI MỘT NỤ CƯỜI

Nhạc và Lời: Nam-Lộc

Tôi bước đi, khi Sài-Gòn trong cơn hấp hối.
Ôi! Sài-Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời,
khu thương xá cửa khép cuộc đời,
những con tầu ngơ ngác ra khơi.
Tôi bước đi, qua đường rừng chông gai, tăm tối.
Như cuộc đời ở lại từ khi mất người.
Tôi bước đi, như con rết lê lết cuộc đời,
như thân bướm đôi cánh rã rời,
lấy u sầu che dấu tả tơi.

Tự Do ơi Tự Do! tôi trả bằng nước mắt
Tự Do hỡi Tự Do! anh trao bằng máu xương
Tự Do ôi Tự Do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ Tự Do! Ta mang đời lưu vong.
Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió.
Như một người tìm đường về nơi đáy mồ.
Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ,
vì tôi muốn lại kiếp con người,
muốn cuộc đời còn có những nụ cười.

Tự Do ơi Tự Do! tôi trả bằng nước mắt
Tự Do hỡi Tự Do! anh trao bằng máu xương
Tự Do ôi Tự Do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ Tự Do! Ta mang đời lưu vong.

Tự Do ơi Tự Do! tôi trả bằng nước mắt
Tự Do hỡi Tự Do! anh trao bằng máu xương
Tự Do ôi Tự Do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ Tự Do! Ta mang đời lưu vong.

Tự Do ơi Tự Do! tôi trả bằng nước mắt
Tự Do hỡi Tự Do! anh trao bằng máu xương
Tự Do ôi Tự Do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ Tự Do! Ta mang đời lưu vong.

Vì hai chữ Tự Do! Ta mang đời lưu vong.
Vì hai chữ Tự Do! Ta mang đời lưu vong.Nhạc Sĩ Nam Lộc
 


Nghe nhạc trên YouTube

Khánh Ly & Nam Lộc trình bày

Ca Sĩ Tâm Đoan

Ca Sĩ Ngọc Quỳnh

Posted on: April 27, 2021