Back-Trở về

VINH DANH THIÊN CHÚA

Sáng tác: Nhạc sư Hải LinhĐK: Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Xuống nơi trần gian
Xuống đem bình an, đem bình an cho dương thế
bình an cho dương thế.
Xuống đem bình an cho nhân loại.
Xuống đem bình an cho nhân loại.
Chúa xuống đem bình an cho nhân loại. Chúa thương yêu.

NAM: 1. Hãy trông về, trông về hang đá (thành) Bê-lem.
3. Hãy hướng về, hướng về hang đá (thành) Bê-lem.

NỮ: 2. Đêm thanh bình, đất trời hợp ca mừng con Chúa.

1. Đây chúa sinh ra như bé thơ trong cơ hàn.
2. Muôn tiếng tung hô vang khắp nơi: Nhạc muôn đời.
3. Tha thiết kêu xin: ơn thứ tha, mùa thái hòa.

1. Đây chúa sinh ra như bé thơ trong cơ hàn.
2. Muôn tiếng tung hô vang khắp nơi: Nhạc muôn đời.
3. Tha thiết kêu xin: ơn thứ tha, mùa thái hòa.
Nghiên cứu âm nhạc tại Âu Châu (1950-1956):
Học nhạc tại Viện Giáo nhạc thuộc Học viện Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris)
và học sáng tác tại Nhạc viện César Franck.
Nhạc sư tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sàigòn (1956).
Nghiên cứu âm nhạc, giáo dục tại Đại học Ohio (1961).
Nhạc sư tại Viện Đại Học Đà Lạt (1970-1975).
Thành viên Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc.


Nghe nhạc trên YouTube


Vinh Danh Thiên Chúa & Gloria
Trình Diễn: Ca Đoàn La Vang Tình Thương
St. Elizabeth Church
20 Tháng 12 Năm 2013

Bài hát này được hát trong phần Vọng Giáng Sinh của Thánh lễ Giáng sinh 24-12-2012
tại Thánh đường các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thành phố Montréal - Canada
Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Montréal trình bày
Ca trưởng: Lê Xuân Lộc


Ca Đoàn Hồng Ân
GX Đức Mẹ LaVang, Portland, Oregon

Ca Đoàn Ngôi Lời và Ca Đoàn Phục Sinh
Trinh Dien Dem Noel 2010
Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Carrollton, TX
 

Posted on: December 27, 2020