Back-Trở về

VIỆT-NAM ! VIỆT-NAM !

Sáng tác: Phạm DuyViệt-Nam, Việt-Nam nghe từ vào đời
Việt-Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt-Nam nước tôi.

Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời !
Việt Nam đây miền xinh tươi,
Việt Nam đem vào sông núi,
Tự-Do Công-Bình Bác Ái muôn đời!

Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu...
Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới.
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời !

Tình yêu đây là khí giới !
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người !
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời !
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời.
Nghe nhạc trên YouTube


Trung tâm Asia


 

Posted on: July 31, 2020