Back-Trở về


 

VÌ TÔI LÀ LINH MỤC

Nhạc: Nguyễn Đức Quang, Thơ: Nguyễn Tất Nhiên


Vì tôi là linh mục
Không mặc chiếc áo dòng.
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang.

Vì tôi là linh mục
Có được một tín đồ
Nhưng không là thánh thần
Nên tín đồ đi hoang.

Vì tôi là linh mục
Giảng đời tình nhân gian
Nên không còn tiếng khóc,
Nên không còn tiếng trách.
Nên không biết kêu than,
Nên tôi rất bơ vơ,
Nên tôi rất dại khờ.

Vì tôi là linh mục
Không mặc chiếc dòng
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang.

Vì tôi là linh mục
Có được một tín đồ
Nhưng không là thánh thần
Nên tín đồ đi hoang.

Vì tôi là linh mục
Tưởng đời là hạnh phúc
Nên tin lời thiếu nữ
Như tin vào Nước Chúa.
Câu kinh sớm chưa yêu,
Câu kinh tối chưa mê
Vẫn mất mát ê chề.

Mất vì tin tín đồ là người tình.
Có ngờ đâu người tình là ác quỷ,
Ác quỷ đầy quyền năng.
Giam tôi trong tín đồ
Tín đồ là người tình.

Người tình bỏ tôi đi
Thiêu hủy lòng tin si.
Người tình bỏ tôi đi
Thiêu hủy lời kinh xưa.
Người tình bỏ tôi đi
Giáo đường buồn lê thê
Lời chia xa.

Vì tôi là linh mục
Chưa rửa tội bao giờ
Nên âm thầm qua đời
Tội ác còn trong tôi

Vì tôi là linh mục
Chưa rửa tội bao giờ.
Nên âm thầm qua đời
Tội ác còn trong tôi.

Vì tôi là linh mục
Vì tôi là linh mục
Người ơi một linh mục
Rất .... dại khờ.
 


Nghe nhạc trên YouTube

Nhạc Sỹ Nguyễn Đức Quang

Ca Sĩ Lệ Thu

Ca Sĩ Kiều Nga
Làng Văn Sing-Along

Nữ Danh Ca Ngọc Lan

Ca Sỹ Vũ Khanh

Posted on: June 12, 2021