Back-Trở về


 

TÌNH SỬ GIÒNG SÔNG

Nhạc và Lời: Đài Phương Trang


1. Xuôi gót chinh nhân khắp vùng lửa khói, thương một giòng sông
Năm xưa chốn này, hai đứa tan trường vẫn về chung lối.
Nhà em bên đó cách ngăn sông. Em thường hay bắt đưa kèm nàng về
Bảo rằng không anh bọn trẻ hay đón trêu thắm đôi làn má!.

2. Đêm tiễn đưa anh bên giòng sông nước lững lờ buồn trôi
Sao khuya khuất mờ, trông dải Ngân Hà kể chuyện em nghe.
Chuyện ngày xưa Chức-Nữ Ngưu-Lang đôi đường chia cách chỉ gặp một lần
Vào mùa Mưa Ngâu chạnh nghĩ duyên lứa đôi. Mắt em rưng buồn.

ĐK:
Xưa em vẫn thường bảo anh nếu còn giòng sông xanh đó.
Em xin ngóng chờ, cho dù đôi ta cách núi ngăn sông.
Em đâu biết rằng, người đi vẫn mộng ngày vui lứa đôi.
Đưa nàng qua cầu, người người ra xem nói cô dâu thật xinh.

3. Quay gót phong sương trở về thôn cũ nghe hồn vỡ đôi
Cây đa vẫn còn in bóng bên giòng nước lạnh lùng trôi.
Tìm em đâu thấy! Hỏi tin nghe em đã chết lúc quân giặc tràn về.
Vùi chôn thân hoa cùng lời hẹn ước xưa kết nên chuyện tình.

Nhạc Sĩ Đài Phương Trang


Posted on: June 22, 2021