Back-Trở về

NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

Sáng tác: Hải LinhKính mừng Nữ Vương, Nữ Vương Hòa Bình
Nữ Vương Hòa Bình, đây bao tâm hồn thao thức
Dân con đất Việt nao nức (cùng) cất tiếng ca mừng vui
(Cất tiếng ca) Kính chào Nữ Vương hòa bình.

Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc)
Mẹ là sáng khắp đất nước bao la.
(Tung hô Ma-ri-a)
Tung hô (Mẹ Maria), tung hô Mẹ đầy ơn phúc
Đây nguồn sống yên vui chan hòa.
(Kính mừng Ma-ri-a).

1. Mẹ chẳng vướng tội truyền, bông huệ ngát hương duyên. Mẹ ví như ánh trăng diệu huyền, êm như cung đàn thần tiên.
2. Mẹ về với giang sơn, xin Mẹ xuống muôn ơn: cho nước Nam thoát cơn nguy nan, cho dân thấy ngày bình an.
3. Mẹ là sức siêu nhiên dắt dìu chúng con liên. Cho giáo dân khắp nơi trung kiên, cho muôn tông đồ thành tín.
4. Mẹ là sáng Phúc Âm soi đường lối muôn dân. Vun tưới cây Đức Tin rườm rà, xinh tươi muôn mầu muôn hoa.


 

Nghiên cứu âm nhạc tại Âu Châu (1950-1956):
Học nhạc tại Viện Giáo nhạc thuộc Học viện Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris)
và học sáng tác tại Nhạc viện César Franck.
Nhạc sư tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sàigòn (1956).
Nghiên cứu âm nhạc, giáo dục tại Đại học Ohio (1961).
Nhạc sư tại Viện Đại Học Đà Lạt (1970-1975).
Thành viên Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc.
Nghe nhạc trên YouTube

Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Melbourne on Saturday 12/10/13

Hòa Âm & Điều Khiển: Ca Nhạc Trưởng Thanh Lâm
Trình Bày: Ca Đoàn Tổng Hợp & Youth Orchestra
Ngày Thánh Mẫu 2013

Hợp Xướng Ca Đoàn Ngàn Thông

Posted on: December 27, 2020