Back-Trở về

MÙA SAO SÁNG

Sáng tác: Nguyễn Văn ĐôngMột mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời
Người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui
Quỳ lạy Mẹ Maria lòng Mẹ từ bi bao la
Tấu khúc nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà Nam.

Từ mùa Đông trước qua mùa Đông tiếp theo sau này
Người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi.
Giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin Kitô
Lớp lớp đàn Chiên quyết sáng danh Chúa trên trời cao.

Đêm nay, tôi nhớ người xưa trở lại
Chênh chếch mùa sao lạc loài
Ôi những mùa sao lẻ đôi
Cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào
Thương những mùa sao Hồng Đào
Ôi những mùa sao cách xa.

1. Một mùa Đông giá hang Bêlem Chúa sinh ra đời
Một trời đầy sao, nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao
Lạy Mẹ Sầu Bi ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn
Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao.

2. Một mùa sao sáng ôi mùa sao chói chan muôn đời
Vạn lời truyền rao, nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao
Lạy Mẹ đồng trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn
Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao.


Đại Tá Nguyễn Văn Đông
Trưởng Phòng Nhân Viên Khối Lãnh Thổ (6/1968-11/1972)
Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH
Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Phó (11/1972–4/1975)
Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH


Nghe nhạc trên YouTube

Ca sĩ Sơn Tuyền
Trung Tâm Asia

Ca sĩ Mỹ Huyền
Trung Tâm Asia

Ca sĩ Ngọc Huyền
Trung Tâm Asia

Tiếng hát Lam Anh
Trung Tâm Thúy Nga - Little Saigon

Ca sĩ Don Hồ
Trung Tâm Thúy Nga - Little Saigon

Posted on: December 21, 2020