Back-Trở về


 

MÙA CHIA TAY

Nhạc và Lời: Duy KhánhRồi chiều nay hè trở về đây,
Phượng thắm ơi phượng thắm rơi đầy!
Lại cách xa nhau chín mươi ngày
Hay là một thế-kỷ dài
Mà lòng ai đang khóc ai?

Một ngày nào mình mới gặp nhau
Phượng đã phai ve trắng ru sầu.
Mà áo xưa nay vẫn tươi mầu,
Sân trường rủ bóng âu-sầu
Khóc đời chia-rẽ tình sâu...

ĐK: Mai đây đường ngược đường xuôi
Nhớ nhau trong đời
Xin cứ tìm lại lưu bút thôi.
Đời trai chinh-chiến ngang trời
Súng gươm là bạn
Và bút nghiên là cố-nhân thôi!

3. Nhạc sầu rơi tan-tác người ơi
Giờ phút chia tay đến nơi rồi.
Ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời,
Dẫu mai thăm-thẳm phương trời
Xin người hiểu lòng tôi.

Rồi chiều nay hè trở về đây...Dẫu mai thăm-thẳm phương trời
Thì xin người hiểu lòng tôi.
Ca Nhạc Sĩ Duy-Khánh
Duy Khánh Là Người Lính Ngành Chiến Tranh Chánh Trị.
Ông Phục Vụ Tại Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương,
Cục Tâm Lý Chiến.
Nghe nhạc trên YouTube

Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà
Trung Tâm Thúy Nga - Little Saigon

Posted on: July 7, 2021