Back-Trở về


 

KHI XA SÀI GÒN

Thơ: Kim Tuấn, Nhạc: Lê Uyên Phương

Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài-gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài-gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ
Sài-gòn đã buồn như trời sớm mai.

Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài-gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài-gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ
Sài-gòn có còn bước chiều bơ vơ.

Sài-gòn còn ai khóc kẻ lên đường
Sài-gòn xe chiều rạc rời vó ngựa
Sài-gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh
Sài-gòn mưa bay, thôi thế cũng đành
Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi dừng
Bên rừng nhớ nắng Trung Nguyên.

Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Sài-gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
Sài-gòn bóng nghiêng, Sài-gòn đứng đợi
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau.
Nhạc Sĩ Lê Uyên Phương
 


Nghe nhạc trên YouTube

Ca Sĩ Lê Uyên (phu nhân nhạc sĩ Lê Uyên Phương)

Ca Sỹ Khánh Ly

Posted on: April 22, 2021