Back-Trở về

HÒN VỌNG PHU 2

(AI XUÔI VẠN LÝ)

Sáng tác: Lê Thương1. Người vọng phu trong lúc gió mưa,
Bế con đã hoài công để đứng chờ,
Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về
Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ.

Có đám cây trên đồi sống trong trong mơ hồ,
Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa...
Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ,
Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già
Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa,
Nàng đứng ôm con, xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?

Có ai xuôi vạn lý, nhắn đôi câu giúp Nàng,
Lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng.
Thôi đứng đợi làm chi, thời gian có hứa mấy khi
Sẽ đem đến trả đúng kỳ, những người mang mệnh biệt-ly.

2. Trời chuyển mưa trong tiết tháng ba,
Suốt năm nước nguồn tuôn đổ xuống « Bà »,
Hình hài người bế con nước chảy chan-hòa,
Thấm vào đến tận tâm-hồn đứa con.
Nên núi non thương tình kéo nhau đi thăm nàng,
Nằm thành Trường Sơn Vạn lý xuyên nước Nam.

Dâng lá hoa suối nguồn với muôn chim muôn vàn
Bầy cảnh Nam Bắc đầy cỏ hoa
như cố khuyên nàng trở về, chớ đừng để xuân tàn.
Nhiều đồi rủ nhau kéo thành đảo xa, ra tới khơi ngàn...
Xem chàng về hay chưa ? Về hay chưa?

Chín con Long thật lớn, muốn đem tin tới Nàng
Núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn.
Ta cố đợi nghìn năm, một nghìn năm nữa khác sẽ qua,
đến khi núi lở sông mòn, mới mong tới Hòn Vọng Phu.

3. Một nghìn năm vừa mới thoát qua
Núi non nao lòng nức nở khóc « Bà »
(Nhưng) Một loài chim xứ xa bỗng nhiên vô tình
Bảo rằng: « Đến lượt sơn-hà chiến-tranh ».

Non sông xuyến xao tấc lòng, « tiến quân » nghe ban truyền
Người đời rủ nhau mài kiếm đi viễn-chinh
Dân gian thoát qua mấy lần ách tham-ô quân quyền
Mà vì hồn thanh kiếm còn chửa linh
Nên khiến sắt son bẽ-bàng mắc nợ còn chưa đền
Nhiều người tìm thanh kiếm thần thuở xưa
Đi xuống Phương Nam xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?
Có con chim nhỏ bé, dám ca câu sấm thề:
« Cuối thu năm Mậu Tý, Tướng quân đem kiếm về »
Đời mong đợi thằng con, ngày nào nó xuống núi non
Xuất chinh với cả mối thù, nối lại giống nòi chinh-phu.NHẠC SĨ LÊ THƯƠNG
Giáo Sư Sử Địa Trường Trung Học Tư Tại SAIGON.
Giáo Sư Pháp Ngữ Trường Trung Học Pétrus-Ký.
Công Chức Trung Tâm Học Liệu, Bộ Quốc Gia Giáo Dục.
Giáo Sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc Và Kịch Nghệ Sàigòn.

Nghe nhạc trên YouTube

Hòn Vọng Phu 2: Ai Xuôi Vạn Lý
Ca Sĩ Hoàng Oanh

Hòn Vọng Phu 2: Ai Xuôi Vạn Lý
Ca Sĩ Thanh Tuyền
VAN SON 45 Live Show Minnesota

LK Hòn Vọng Phu 1,2,3
Ca Sĩ Hoàng Oanh, Thanh Lan, và Duy Quang
Trung Tâm Asia

Trường Ca Hòn Vọng Phu 1, 2, & 3
Ca Sĩ Thế Sơn / Họa Mi / Ngọc Hạ & Thiên Tôn
Trung Tâm Thúy Nga - Little Saigon

Lý Ru Con & Hòn Vọng Phu 2
Ca Sĩ Thùy Trang
Làng Văn Sing-Along

Hòn Vọng Phu 2: Ai Xuôi Vạn Lý
Ca Sĩ Hương Lan

Posted on: January 22, 2021