Back-Trở về


 

HẬN ĐỒ BÀN

Nhạc và Lời: Xuân Tiên


Rừng hoang vu!
Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù.
Ngàn gió ru.
Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương!
Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Đàn đóm vương.
Như bóng ai trong lúc đêm trường về.

Rừng trầm cô tịch.
Đèo cao thác sâu.
Đồi hoang suối reo.
Hoang vắng cheo leo.
Ngàn muôn tiếng âm.
Tháng, năm buồn ngân...
Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca.

Người xưa đâu?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.

Đồ-Bàn miền Trung đường về đây...
Máu như loang thắm chưa phai dấu
Sương trắng sâu vùi khi hờn căm...khó tan.
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai?
Nhấp nhô trên sóng xa xa tấp!
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế-Bồng-Nga...
Vượt khơi?

Về kinh đô.
Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù.
Triền sóng xô.
Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ.
Tiệc liên hoan
Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ-Bàn.
Dạ yến ban.
Cung nữ dâng lên khúc ca « Về Chàm ».
Một thời oanh liệt.
Người dân nước Chiêm.
Lừng ghi chiến công.
Vang khắp non sông.
Mộng kia dẫu tan.
Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.
Người xưa đâu?
Mồ đắp cao hay đã sâu thành hào.
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.

Người xưa đâu ?
Người xưa đâu ?
Người xưa đâu ?

Nhạc Sỹ Xuân Tiên
Nhạc sĩ sanh năm 1921 tại Hà Nội, tên đầy đủ là Phạm Xuân Tiên.
Năm 1952, cả gia đình ông vào Sài Gòn.
Ông điều khiển nhiều dàn nhạc nổi tiếng từ Bắc vào Nam:
Hà Nội (1944-1946), Nam Định (1951-1952) và
các đài phát thanh tại Sài Gòn gồm
Pháp Á, Sài Gòn, Mẹ Việt Nam (1952-1975).
Năm 1986, ông định cư tại Úc Đại Lợi.
 


Nghe nhạc trên YouTube

Ca Sỹ Bảo Tuấn
Asia Entertainment Official

Ca Nhạc Sỹ Duy Khánh
Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương

Ca Sĩ Huỳnh Phi Tiễn

Ca Sĩ Huỳnh Phi Tiễn
Marian Days 2014

Ca Sĩ Trường Vũ
Live Show Singapore Đêm Hội Ngộ
Vân Sơn

Ca Sĩ Duy Khanh & Lan Ngọc

Ca Sĩ Quốc Anh

Ca Sỹ Trường Hải (Thu Âm Trước 1975)

Posted on: June 9, 2021