Back-Trở về

ĐỊNH MỆNH

Nhạc và Lời: Song Ngọc


Thôi nhé anh đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
Đừng trách chi đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu đâu còn nữa!

Ôm ấp chi một Định Mệnh buồn
Để chua xót những gì cho nhau
Người bước đi mà nát tan lòng
Ai đứng trông theo ngậm hờn
Tình yêu ấy mất còn đâu.

ĐK:
Em đâu lỗi hẹn
Mà đời lại xui
Ngăn cách với chia phôi
Phải chăng anh ơi
Tình lỡ ước mong
Trách chi người sang sông!

Thôi nhé anh đừng buồn làm gì
Dù thương tiếc vẫn là biệt ly.
Đời cớ sao lại lắm u sầu
Em khóc mối duyên ban đầu
Từ đây chết trong lòng em.
Nhạc Sĩ Song Ngọc
Cựu Đại Úy Quân Lực VNCH.
Tiểu Đoàn Tâm Lý Chiến Dân Sự Vụ (Sau Nầy Đổi Thành Chiến Tranh Chính Trị).
Đài Phát Thanh Quân Đội (Chương Trình Lính & Tình Thương).
Chủ Trương Chương Trình Tạp Diễn Song Ngọc Ở Đài Truyền Hình Việt Nam/VNCH.
Trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị Ở Tổng Y Viện Cộng Hòa.


Nghe nhạc trên YouTube

Ca Sỹ Phượng Mai & Duy Quang
Trung Tâm Thúy Nga - Little Saigon

Ca Sỹ Bằng Kiều & Lam Anh
Trung Tâm Thúy Nga - Little Saigon

Ca Sĩ Philip Huy, Mỹ Huyền
Trung Tâm Asia

Minh Hiếu - "Hát Cho Tình Yêu 9" (Thúy Anh Video 1990)

Posted on: March 13, 2021