Back-Trở về

Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời

Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Nhất TuấnCon quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu!
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.

Chúa ơi! Chúa ơi!

Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm trong mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.

Chúa ơi! Chúa ơi!

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương!
Bây giờ con đã gặp nàng,
không giầu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
Chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.

Chúa ơi!

Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Người ta lại bỏ con rồi!

Chúa ơi!

Con quỳ lạy Chúa trên Trời,
Chúa trên Trời thương con.
Thi sĩ Nhất Tuấn, tức Trung tá Phạm Hậu
Quản đốc Đài Phát Thanh Quân đội Đông Hà & Huế (1962)
Quản đốc Đài Phát Thanh Quân đội Nha Trang (1966)
Quản đốc Đài Phát Thanh Quân đội Sài Gòn (1968)
Giám đốc Nha Nghiên cứu Kế Hoạch (1970)
Giám đốc Nha Vô Tuyến Truyền Thanh (1971)
Tổng Giám đốc Việt Nam Thông Tấn Xã (1974)
Công chức tiểu bang Washington, Hoa Kỳ (1976-1994)Nghe nhạc trên YouTube

Danh ca Ý Lan

Con Qùy Lạy Chúa và Lời Người Ngoại Đạo
Ca sĩ Nguyên Khang, Diễm Liên, Y Phương
Trung Tâm Asia

Ca sĩ Ngọc Lan & Vũ Khanh

Posted on: December 18, 2020