CHIẾN SĨ VÔ DANH

Sáng tác: Phạm Duy

Back-Trở về

Mờ trong bóng chiều,
Một đoàn quân thấp-thoáng.
Núi cây rừng,
Lắng tiếng nghe hình dáng
Của người Anh-Hùng
Lạnh-lùng theo trống dồn
Trên khu đồi hoang,
Im trong chiều buông...

Ra biên-khu trong một chiều sương âm-u
Âm thầm chen khói mù,
Bao oan khiên đang về đây hú với gió
Là hồn người Nam nhớ thù.
Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn
Muôn lời thiêng còn vang.
Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng,
Sầu hận đời lấp tan.

Gươm anh-linh, đã bao lần vẩy máu
Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình.
Rừng trầm phai sắc,
Thấp-thoáng tàn canh,
Ôi! người chiến-sĩ vô danh...

<Nghe nhạc trên YouTube


Posted on: May 20, 2020