Back-Trở về

CÁM ƠN ANH NGƯỜI CHIẾN SỸ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Sáng tác: Phạm Vũ HoàngCám ơn Anh, Người Chiến Sỹ Việt Nam Cộng Hòa
đã hy sinh bao ước mơ tuổi trẻ.
Hiên ngang lên đường để giữ quê hương,
theo bước chân anh tin chiến thắng rộn ràng.
Từ khắp thôn làng về thành phố những tin vui.

Cám ơn Anh, Người Chiến Sỹ Việt Nam Cộng Hòa,
bước chân anh xông pha khắp nẻo đường đất nước.
Tay súng kiên cường nguyện một lòng giữ non sông.
Nhưng có một hôm tin chiến sự vọng về,
đạn pháo vô tình đã cướp đôi bàn tay.
Còn đôi chân anh để lại chiến trường xa.
Và cặp mắt oai nghiêm từ độ nào.
Anh để lại thắp sáng niềm tin.

Anh trở về thân thể tàn phế.
Đời sống tật nguyền nặng lên đôi vai.
Đôi nạng gỗ đỡ thân anh nặng nhọc,
Và quanh anh đêm tối phủ đầy.
Nhưng anh vẫn sống, vẫn kiên cường sống,
Không hận thù lòng vẫn khoan dung.
Bên xa hoa giả dối lọc lừa.
Anh vẫn tự hào trong niềm tin ngày cũ.
Mặc cho đời phụ bạc khinh chê.

Cám ơn Anh, Người thương binh Việt Nam Cộng Hòa.
Chúng tôi nơi này sẽ không bao giờ quên anh.


 
Posted on: January 10, 2021