Back-Trở về

BIỂN MẶN

Sáng tác: Trần Thiện Thanh1. Cao ngất Trường Sơn
ôm ấp tình thương nước ra sông nguồn
Tìm về biển Đông, tình yêu thành sóng Thái Bình Dương
Rồi từng đêm sương, sóng vỗ về ru giấc quê hương
Nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tơi bời
Còn nhục nhằn dưới ruộng trên nương.

Tôi thức từng đêm thơ ấu, mà nghe muối pha trong lòng
Mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ bãi trước ghềnh sau
Tuổi trời qua mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi
Nên năm hăm mốt tuổi, tôi đi vào quân đội
mà lòng thì chưa hề yêu ai.

Người yêu tôi, tôi mới quen mà thôi.
Lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu.
Vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy
Gió lên từng chiều vàng nàng xõa tóc trên biển xanh.

Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa...
Lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây.
Bảo: Yêu anh, em muốn chuyện đôi mình
Như mầu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh.

2. Tôi đến lại đi, xa vắng đợi tôi chiến chinh lâu dài
Miệt mài đời trai, vượt truông dài che khuất biển xanh.
Đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh,
Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cặn
Mồ hôi thành Biển Mặn trên môi.
Nghe nhạc trên YouTube

Ca sĩ Phương Dung
Bản thâu thanh trước 1975

Tiếng hát Nhật Trường
Trung Tâm Asia

Posted on: November 19, 2020