Back-Trở về

ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN

Sáng tác: Hoài Linh


Tôi với Nàng, hai đứa nguyện yêu nhau,
Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu.
Để giao ước tôi trao Nàng nhẫn cưới,
Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai.

Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang,
Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng.
Ngày hôn lễ, Em không đòi châu báu,
Mơ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu.

Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn,
Nụ hoa đang thắm vội tàn,
Chưa vui đã sầu chia phôi
Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ Em ơi!
Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo,
Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều.
Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng
Nhưng vẫn còn trông thấy Em mặc lễ tơ hồng...

Nghe nhạc trên YouTube


Áo Em Chưa Mặc Một Lần & Vòng Nhẫn Cưới
Trung tâm Thúy Nga - Little Saigon


 

Posted on: June 26, 2020