Back-Trở về

ANH GIẢI PHÓNG TÔI HAY TÔI GIẢI PHÓNG ANH

Nhạc sĩ Nhật NgânNếu tôi có được phép thần thông
tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn năm năm về trước
để cho anh thấy rằng
Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?

Tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn
Từ lầu cao, từ phố đông
cho tới nơi hang cùng ngõ hẹp
bùn lầy đọng một chút tối tăm
tôi sẽ đưa anh hỏi thăm từng người
Họ sung sướng không, họ có mong anh,
mong anh về giải phóng không anh ?

Biết anh có chợt nghĩ gì không
khi thấy quanh anh bao nhiêu nụ cười trên môi chợt tắt
và anh ơi thấy gì?
Ôi hạnh phúc đâu?
Ôi Giải phóng đâu?

Sau ngày miền Nam mất nước, bản nhạc này đã được phổ biến khắp nơi. Giải phóng chỉ là xâm lăng. Thống nhất là áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn cõi Việt Nam. Trước thảm nạn đó, Nhật Ngân đã dõng dạc lên tiếng hỏi thẳng bọn xâm lăng từ miền Bắc, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?


Nhạc sĩ Nhật Ngân - Nha Chiến Tranh Tâm Lý

Nghe nhạc trên YouTube


Posted on: September 5, 2020