Back-Trở về

24 GIỜ PHÉP

Nhạc sĩ Trúc PhươngTừ xa tôi về phép,
hai mươi bốn giờ tìm người thương trong người thương,
chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà,
chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ.

Cửa tâm tư là mắt
nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất
đưa ta đi về nguyên thủy loài người
mùa yêu khi muốn ngỏ,
vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay.

Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về
thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi
ta đưa ta đến vùng tuyệt vời.
Đêm lạc loài, giấc ngủ mồ côi.

Người đi chưa đợi sáng
đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rũ xuống.
Thương quê hương và bé nhỏ tình này
Ngẩng trông đôi mắt đỏ
vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ.

Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về
thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi
ta đưa ta đến vùng tuyệt vời.
Đêm lạc loài, giấc ngủ mồ côi.

Người đi chưa đợi sáng
đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rũ xuống
Thương quê hương và bé nhỏ tình này
Ngẩng trông đôi mắt đỏ
vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ.
 
Nghe nhạc trên YouTube

Ca sỹ Đan Nguyên
Trung tâm Asia

Ca sỹ Huỳnh Phi Tiễn
Trung tâm Asia

Posted on: September 25, 2020