CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM

ANH HÙNG TUẪN TIẾT

--- Thảo Bình ---
 

Back-Trở về

   


KHI LÂM CHIẾN TUNG HOÀNH OANH LIỆT

LÚC SA CƠ TUẪN TIẾT KHÔNG HÀNG

Chết oai hùng sống hiên ngang

Tận trung với lá Cờ Vàng non sông

Lòng tưởng kính anh hùng chiến cuộc

Quí quân dân vị quốc vong thân

Đê đầu cầu nguyện tri ân

Anh linh bao thoát hồng trần siêu thăng

Bao người Vị Quốc Vong Thân

Danh thơm truyền mãi toàn dân kính thờ

*****
 


Vinh danh Tướng : Nguyễn Khoa Nam

Vinh danh Tướng : Lê Văn Hưng

Vinh danh Tướng : Phạm Văn Phú

Vinh danh Tướng : Lê Nguyên Vỹ

Vinh danh Tướng : Trần Văn Hai

Vinh danh Đại tá : Hồ Ngọc Cẩn

Vinh danh Trung tá : Nguyễn Văn Long

Vinh danh tất cả chiến sĩ VNCH Vô Danh khác đã hy sinh để bảo vệ non sông.

Chiến Sĩ Quân Lực VNCH Muôn Năm!

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!

 

Vinh Danh Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ (Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh)

 

Vinh Danh Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng (Phó Tư Lệnh Quân Đoàn IV)

 

Vinh Danh Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam (Tư Lệnh Quân Đoàn IV)

 

Vinh Danh Thiếu Tướng Phạm Văn Phú (Tư Lệnh Quân Đoàn II)

 

Vinh Danh Chuẩn Tướng Trần Văn Hai (Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh)

 

Vinh Danh Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn (Tỉnh Trưởng Tỉnh Chương Thiện)

 

Vinh Danh Trung Tá Nguyễn Văn Long (Chánh Sở Tư Pháp BCH/CSQG Khu I)

 

Chiến Sĩ Quân Lực VNCH Muôn Năm!